• Home
  • درباره هام هام

درباره هام هام

رستورانهای زنجیره ای هـام هـام  در سال 1389 به ثبت رسید  و فعالیت جــدی خود را در سال  1391 جدید مهندس   کیوان شروع کرد  و از  سال 1392 اقدام به تبلیغات گسـترده  و شرایط جدید  ویژه واگذاری شعب  در سـراســر میهن عزیزمان نمود. رستورانهای زنجیره ای هــام هــام  با پشتیبانی تیم مستقر در دفترمرکزی و کترینگ مجموعه آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز میباشد

photo_2017-09-04_22-16-46 photo_2017-09-04_22-17-16 haam haam